Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm của Định vị HC

Để sử dụng tốt sản phẩm thiết bị giám sát hành trình Định Vị HC SM các bạn có thể quan sát bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị dưới đây.

Bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị Định Vị HC 8.0

Trong bảng này, các bạn cần quân tâm những chi tiết như: Trạng thái đèn đầu đọc thẻ RFID, trạng thái thiết bị định vị, nhắc kỳ bảo dưỡng xe và thao tác đăng nhập/ đăng xuất. Sau đây, Định Vị HC sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hơn.

Bảng hướng dẫn sử dụng Định Vị HC SM8.0

Trạng thái đèn đầu đọc thẻ RFID

Đầu đọc thẻ RFID có các đèn LED màu xanh là đang hoạt động, màu đỏ là không hoạt động.

  • RFID: Đèn báo trạng thái hoạt động của đầu đọc thẻ RFID
  • COM: Đèn báo có kết nối hiển thị
  • GSM: Đèn báo tín hiệu anten GSM
  • GPS: Đèn báo tín hiệu anten GPS
  • MEM: Đèn báo tín hiệu thẻ nhớ 
  • DRI/O: Đèn báo tình trạng Đăng nhập/ Đăng xuất
Đầu đọc thẻ RFID

Trạng thái đèn thiết bị

Trạng thái đèn thiết bị bạn cần sát 3 đèn màu như ảnh dưới đây

  • Đèn xanh lục (SYS): luôn sáng là thể hiện trạng thái bình thường, đỏ là bị lỗi
  • Đèn xanh lơ (GPS): Luôn sáng thể hiện trạng thái có sóng, nhấp nháy là bị mất sóng
  • Đèn màu đỏ: Luôn sáng thể hiện là đang sạc pin, đèn tắt là không sạc
Trạng thái đèn thiết bị

Nhắc kỳ bảo dưỡng xe

Đèn bảo dưỡng lần 1, 2,3 sẽ trùng với đèn báo RFID COM DRI/O. Bảo dưỡng lần 4, 5 đối với SM8.0 thì sẽ báo tại đèn DRI/O. Đến thời hạn bảo dưỡng đèn sẽ báo nhấp nháy vàng. Đèn vàng tắt xác nhận đã bảo dưỡng

Đèn báo bảo dưỡng lần 3 (màu vàng)

Trạng thái đăng nhập/ đăng xuất

  • Đèn DRI/O báo xanh: đăng nhập thành công
  • Đèn DRI/O báo đỏ: Đăng xuất thành công/ Đăng nhập thất bại
Đèn báo trạng thái đăng xuất
Đèn báo trạng thái đăng nhập thành công