Định vị GPS

Định Vị HC SM8.0

1,990,000
Thiết bị giám sát hành trình đạt tiêu chuẩn quốc gia QCVN31:2014/BGTVT

Định vị HC SM4.2

950,000
Dành cho ô tô và xe máy (Bộ không hợp chuẩn )

Định Vị HC SM6.0

1,490,000
Thiết bị giám sát hành trình đạt tiêu chuẩn quốc gia QCVN31:2014/BGTVT

Định Vị HC SM5.0

2,580,000
Thiết bị giám sát hành trình đạt tiêu chuẩn quốc gia QCVN31:2014/BGTVT