Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin 

Chúng tôi thu thập thông tin dữ liệu người dùng với mục đích cung cấp chính xác thông tin gồm những số liệu trong hành trình di chuyển xe của bạn: vận tốc tức thời, vận tốc tối đa, quãng đường, vị trí di chuyển, thời gian dừng đỗ… nhằm báo cáo giúp bạn quản lý hành trình di chuyển của bản thân cũng như nhân viên tốt hơn.

Phạm vi sử dụng thông tin

Định Vị HC thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được phục vụ cho một hoặc tất cả mục đích sau đây: Hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin liên quan tới dịch vụ, xử lý đơn hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật.

Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Định Vị HC.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Định Vị HC cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Định Vị HC cam kết không sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp nhằm mục đích cạnh tranh với bên cung cấp thông tin hoặc có bất cứ hành vi gây tổn hại đến uy tín, thương hiệu của bên còn lại.